Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ-ΛΙΜΕΝΟΣ” Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοιν

Voucher Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους Ηλικίας 18-29

Πολύ σύντομα πρόκειται να ανακοινωθεί, από το Υπουργείο Εργασίας η προκήρυξη του νέου voucher 2014, η οποία θα δώσει την ευκαιρία σε 75.000 ανέργους νέους να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αφού πρώτα λάβουν την απαραίτητη επιδοτούμενη κατάρτιση. Η αμοιβή των ανέργων δι