Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιταγής κατάρτισης για νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στα δύο προγράμματα Voucher άνεργων νέων 18 έως 24 ετών και 25 έως 29 ετών Για το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί εδώ. Για το πρόγρ

Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κοινοποίησε, σήμερα 24/7/2014, σχέδιο διαβούλευσης στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχοντας σε άνεργους νέ