Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αναρτήθηκε νέο voucher για την υγεία!

Αναρτήθηκε νέο voucher! «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας». Ωφελούμενοι Άνεργοι πτυχιούχοι AEI-TEI, δηλαδή ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ρα