Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την «Eπιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας άνεργων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ»

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: ΕΔΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΑΟΥΛΗ 11, ΠΑΤΡΑ Τ.Κ. 26222 ΑΝΤΙΚΕΙ

Τροποποίηση προγράμματος VOUCHER ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των όρων της -με αριθμό. 12/2014- πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» επέρχονται με απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ με στόχο την αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων, τη διεύρυνση του αριθμού

Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας Ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι

Αιτήσεις : από 22/12/2014 έως 14/1/2015 Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά 7.000 θέσεις σε ανέργους αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρε