Επιταγή κατάρτισης για ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ανακοίνωσε προσχέδιο για τη δράση «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση». Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 23.000 άνεργοι ηλικίας από 29 έως 64 ετών οι οποίοι είνα

Τροποποίηση προγράμματος VOUCHER ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των όρων της -με αριθμό. 12/2014- πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» επέρχονται με απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ με στόχο την αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων, τη διεύρυνση του αριθμού

Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας Ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι

Αιτήσεις : από 22/12/2014 έως 14/1/2015 Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά 7.000 θέσεις σε ανέργους αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρε

Επιταγή κατάρτισης για ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ανακοίνωσε πρόσκληση για τη δράση «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση». Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 16.620 άνεργοι ηλικίας από 29 έως 64 ετών οι οποίοι είνα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιταγής κατάρτισης για νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στα δύο προγράμματα Voucher άνεργων νέων 18 έως 24 ετών και 25 έως 29 ετών Για το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί εδώ. Για το πρόγρ

Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ανακοίνωσε πρόσκληση για τη δράση «Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχοντας σε άνεργους νέους υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισ

Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κοινοποίησε, σήμερα 24/7/2014, σχέδιο διαβούλευσης στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχοντας σε άνεργους νέ
Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αναρτήθηκε νέο voucher για την υγεία!

Αναρτήθηκε νέο voucher! «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας». Ωφελούμενοι Άνεργοι πτυχιούχοι AEI-TEI, δηλαδή ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ρα

Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ-ΛΙΜΕΝΟΣ” Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοιν

Voucher Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους Ηλικίας 18-29

Πολύ σύντομα πρόκειται να ανακοινωθεί, από το Υπουργείο Εργασίας η προκήρυξη του νέου voucher 2014, η οποία θα δώσει την ευκαιρία σε 75.000 ανέργους νέους να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αφού πρώτα λάβουν την απαραίτητη επιδοτούμενη κατάρτιση. Η αμοιβή των ανέργων δι